นโยบายนี้นำมาใช้สำหรับผู้เข้าชมมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ทุกคน โดยผู้เข้าชมต้องศีกษาเงื่อนไขและแนวทางความปลอดภัยก่อนซื้อบัตรเข้าชม

นโยบาย:

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้เข้าชมทุกท่าน จึงมีนโยบายด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

1. มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ รวมการขึ้นลงลิฟต์ความเร็วสูงและวิวจากดาดฟ้า ณ ความสูงกว่า 300 เมตร ผู้เข้าชมที่มีปัญหาเรื่องกลัวที่แคบและ/หรือกลัวความสูงควรปรึกษาทีมงานของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

2. เพื่อความปลอดภัยของท่าน พื้นที่ทั้งหมดของมหานคร สหายวอล์ค มีกล้องวงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

3. มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ปลอดสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

4. ผู้เข้าชมควรแต่งกายให้เหมาะสมและเคารพสถานที่ – ต้องสวมเสื้อและรองเท้าตลอดเวลา (ห้ามเดินเท้าเปล่า)

5. ผู้เข้าชมจะต้องผ่านจุดตรวจ และ เอกซเรย์กระเป๋า ตามมาตรการรักษาความปลดภัย หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าชมจะไม่สามารถเข้าชม หรือถูกนำตัวออกจากมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ

6. มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าพื้นที่ของบุคคลใด ๆ ที่ได้กระทำผิดทางอาญาหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยหรือความเพลิดเพลินของผู้อื่น รวมถึงบุคคลที่ใช้ภาษาหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย ข่มขู่ หรือดูถูกที่ไม่สามารถควบคุมได้

7. ผู้เข้าชมต้องเก็บทรัพย์สินส่วนตัวไว้กับตนเองตลอดเวลา มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ จะไม่รับผิดต่อทรัพย์สินที่สูญหายหรือถูกขโมยใด ๆ

8. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองอายุอย่างน้อย 20 ปีอยู่ด้วย

9. ห้ามนำจักรยาน สกู๊ตเตอร์ สเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบลด หรือรองเท้าติดล้อมาใช้

10. ห้ามวิ่ง ส่งเสียงดัง ถ่มน้ำลาย กระโดด ปีน หรือโยนสิ่งของใด ๆ ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ในบริเวณที่มีกระจกต่ำที่ดาดฟ้า

11. เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้พื้นดาดฟ้าและขั้นบันไดเปียก ผู้เข้าชมควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

12. ห้ามนำอาวุธ อุปกรณ์ชี้แสงเลเซอร์ พลุ ของมีคม ไฟแช็ก ขาตั้งแบบสามขาหรือขาเดียว ปากกาเมจิก สีสเปรย์ วัตถุระเบิด กระป๋องสารละอองลอย ขวดแก้ว มีด ปืนและเครื่องกระสุน อาวุธเคมี สเปรย์พริกไทย และ/หรือวัตถุอันตรายใด ๆ ในความคิดเห็นของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ หรือสิ่งของที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นเข้ามา

13. ห้ามนำกระเป๋า กระเป๋าเดินทาง และ/หรือรถเข็นรวมด้ามจับและล้อที่ไม่ใช่สิ่งของพกพาเข้ามาในมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อาจมีการตรวจสอบที่เคาน์เตอร์บริการผู้เข้าชมก่อนการเข้า กระเป๋าต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลา ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ยกเว้นสุนัขนำทางที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

14. ห้ามนำอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับอาชีพ กล้องวิดีโอ อุปกรณ์บันทึก ขาตั้งสามขา และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาโดยปราศจากการอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายบริหารจัดการของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ

15. ห้ามยืนเตร็ดเตร่ เร่ขาย ขอทาน เล่นการพนัน ขายของ เรียกร้อง รณรงค์ หรือแจกข้อมูลทุกประเภท

16. ผู้เข้าชมตกลงปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ที่แสดงไว้ในอาคาร โดยสามารถขอแนวทางฉบับเต็มพร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าจากเคาน์เตอร์บริการผู้เข้าชมและจากเว็บไซต์ของเรา

17. บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้จะถุกนำตัวออกจากมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ โดยปราศจากการชดใช้คืนค่าเข้า